Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Aktiviteter > Arkivet > Innovasjonscamp VG1 Okt 2016

Innovasjonscamp VG1 Okt 2016

Kick-off og teambuilding i Melhushallen torsdag morgen

Kåre Presthus fra Ungt Entreprenørskap Sør-Trøndelag innleder

 

Innovasjonscampere

 

Grunnleggende avionikk

 

Papirflytestflyging

 

Kreativitet og tenke utenfor boksen, folkens!

 

Hvordan grunnlegge flyselskap...

 

Beste papirflyselskap presenterer konseptet sitt!

 

Innovasjonscampen startet for alvor

tidlig tirsdag morgen 25. oktober

Rektor Gynnild ønsker velkommen til Innovasjonscamp.

  

Dag Båtvik fra Norgeshus og damene fra Kafe Schei Jacobsen snakket om det å skulle starte en bedrift, det å utvikle en bedrift som ligger på bygda, og om det å tørre å satse.

         

Odelsjomfru Gufrid fra Sneppåsen er kommet på Camp med telt, og forteller om egne erfaringer som grunder innenfor saueskinnsnæringen. Intellisjent som hun er, har hun også konstruert snøplog som kan påmonteres kjæresten Ola Stuttfot. Gufrid er opptatt av så mangt, både språk og miljø, og hadde følgende å si om folk som snobbet mot byen: Dæm sei "Æ e itj bone!" Hah! De et jo, de å! Før Gufrid mått hem å pisk'n Ola, tok hun seg tid til å sjarmere lærerne.

Etter at Kåre Presthus fra Ungt Entreprenørskap hadde røpet de tre temaoppgavene, ble hallen delt i tre, og gruppene gikk til "sitt" tema for å få vite mer om oppdraget sitt.

 

     

"Melhustunet"                "Miljøfyrtårnet MVGS"         "Melhus' sosiale møteplasser"

Så var det på tide å begynne å tenke utenfor boksen. Det gruppearbeides ...

 

  

 

 

 

 

 

Arbeidsdagen i Melhushallen ble formelt avsluttet klokka 18.00 tirsdag. Vi er spente på resultatene - som skal presenteres for juryene onsdag morgen.


 Avslutning og prisutdeling

Prisvinnerne ble presentert og premiert i Melhus Rådhus onsdag 26. oktober. Kåre Presthus fra UE Sør-Trøndelag innledet, og varaordfører Stine Estenstad snakket om hvor viktig det var å utvikle bomiljø som fremmer helse og trivsel. Hun inviterte også vinnergruppene til å legge fram prosjektene sine for formannskapet.

Dansere fra Trøndertun sto for det kulturelle innslaget før prisene ble delt ut.

    

Kåre Presthus                      Stine Estenstad

Tema 1: "Melhustunet - Grønt og genialt"

Oppgaven gjaldt utbyggingen av "Melhustunet" - et omfattende byggeprosjekt som skal gjennomføres i Melhus. Utbyggeren ønsket løsninger på hvordan utvikle Melhus "indrefilet" til et område som legger til rette for et godt liv for alle gruppene som skal bo i og bruke den nye sentrumsdelen.

Vinnerne i klassen "Mest innovative løsning"

Gruppa overrasket juryen med et originalt og utradisjonelt prosjekt som blant annet involverte underjordisk lakseoppdrett med en plantasje over. Disse to delene skulle dra nytte av hverandre.

Vinnerne i klassen "Beste helhetlige løsning"

Gruppa la fram planer for et kjøpesenter med leiligheter og trivselsskapende fasiliteter på toppen med tema knyttet til Melhus som jordbruksland og bygdas historie.

 Vinnerne i klassen "Beste presentasjon"

Gruppa la engasjert og overbevisende fram et prosjekt som vektla aktiviteter som skulle passe for ulike grupper som skal bruke området. Det var i prosjektet også inkludert "jordbruksparseller" der folk kunne dyrke egne grønnsaker, og de hadde også tenkt miljø i byggemåtene (blåleire og gjenbruk av trematerialer).

 Juryen

Ola G Estenstad, Geir Frode Moen, Marte S.Ø.


Tema 2: "Melhus Videregående Skole - et miljøfyrtårn"

Oppdragsgiveren her var Melhus Videregående Skole, som ønsket forslag til løsninger som bidrar til at skolen får en tydeligere miljøvennlig profil.

Vinnerne i klassen "Mest innovative løsning"

Gruppa ønsket å "bygge skolen på søppel". Alle materialer skulle være resirkulerte, og all energi skulle produseres på skolen.

Vinnerne i klassen "Beste helhetlige løsning"

Gruppa la fram mange gode løsninger som kan gjennomføres umiddelbart, og de foreslo også en ny studieretning: "Bærekraftig utvikling".

Vinnerne i klassen "Beste presentasjon"

Gruppa viste innsikt i energibruk, og presenterte et prosjekt som var originalt. De la fram prosjektet sitt overbevisende og engasjert. Forslagene gikk blant annet ut på å spare papir ved å bruke heldigitale løsninger for læremidler.

Juryen

Stine Myhre, Jorid Jagtøien, Svein-Ingen Simonsen, Jakob Aune Høvik


Tema 3: "Sosiale møteplasser, et levende Melhus sentrum"

Oppdragsgiveren her var Melhus Kommune, og de ønsket løsninger på utfordringen ved å skape møteplasser innenfor sosiale grupper og mellom sosiale grupper, der målet er et rikt lokalsamfunn der grupper kan møtes på tvers.

Vinnerne i klassen "Mest innovative løsning"

Gruppa hadde utviklet "Melhusstjerna" - en stjerneformet restaurant over Gaula. Bygget skal bindes fysisk sammen med andre bygg med ulike funksjoner.

Vinnerne i klassene "Beste helhetlige løsning" og "Beste presentasjon"

Denne gruppa hadde tanker om hva som kunne gjøres med Gimsebrua - og hvordan man skulle kunne bygge nye bruer mellom de ulike delene av bygda - både konkret og sosialt. De hadde planer om en ny Gimsebru med ulike aktiviteter som kunne samle folk på selve brua: idrett, musikk, scene, kunst og sosialt. De ønsket også en zipline over Gaula. Dette presenterte de også på en overbevisende og klar måte.

Juryen

Hans Petter Øien Kvam, Vegard Rytter, Kjersti Dalen Stæhli


 

 


Utskriftsvennlig versjon