Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Bygg- og anleggsteknikk > Vg1 Bygg og anlegg

Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk (BA) danner grunnlaget for 22 ulike fagutdanninger. På Vg1 får elevene kjennskap til alle de ulike fagområdene gjennom en god blanding av teori og praktiske øvelser og prosjekt.

Fag og timefordeling på Vg1:

Fag

Timer

Felles programfag

17

Prosjekt til fordypning

6

Norsk

2

Engelsk

3

Matematikk

3

Naturfag

2

Kroppsøving

2

Totalt antall timer

35

 

I Felles programfag får elevene får elevene kjennskap til de ulike fagområdene innen BA. Verktøybruk og arbeidsteknikk står sentralt, men viktige emner som Helse, miljø og sikkerhet, tegning og bransjelære er også tatt med.

 Prosjekt til fordypning er et praktisk fag, og her kan elevene

  • forberede seg til et programområde på Vg2
  • forberede seg til et ønsket lærefag
  • lese fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

En stor del av Prosjekt til fordypning foregår i bygg- og anleggsbedrifter som elevene er utplassert i.

 Montering av "vindtetting"

 

 

Vårens prosjektoppgave:

Planlegge, tegne og sette opp et mindre bygg inne i skolens nye verkstedhall.

 

For BA-eleven har "Nybygget" vært en nyttig erfaring, og bygget har dessuten gitt skolens rørleggerelever og elektroelever mulighet til å montere utstyr og innstallere vann og strøm.

 

Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke:

Du får vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole

Du får fagbrev eller svennebrev som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har

  • fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift
  • bestått den praktiske fagprøven eller svenneprøven ved slutten av læretiden

Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole.
Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

 

Studiekompetanse
Du kan også få generell studiekompetanse ved å gå 2 år på Bygg- og anleggsteknikk og deretter 1 år på allmennfaglig påbygning for å ta resten av allmennfagene. Eller du kan etter endt lærlingetid komme tilbake til skolen og ta et påbygningsår. Da får du både generell studiekompetanse og yrkeskompetanse.

Lenke til læreplan for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk.


Utskriftsvennlig versjon