Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Idrettsfag > Informasjon om Idrettsfag

Informasjon om Idrettsfag

Vil du drive med topp- eller breddeidrett og samtidig få studiekompetanse?

Melhus vgs tilbyr idrettsfaglig utdanning med fordypning innen:
Sykkel
Håndball

Fotball
Breddeidrett

Søknadsskjema for idrettsfag finner du her 

Mål

  • Å gi unge idrettsutøvere et godt sportslig tilbud for å utvikle individuelle ferdigheter.
  • Å gi unge idrettsutøvere muligheten til å kombinere idrett og skole.

 Studieretning for idrettsfag er et 3-årig løp som gir deg generell studiekompetanse, og dermed et godt grunnlag for studier ved universiteter og høgskoler. Gjennom teori og praksis får du også et bredt grunnlag for å utvikle deg idrettslig, og for at du kan ta på deg instruksjons- og lederoppgaver i organisert idrett og friluftsliv.

For å bli tatt inn på vg1 idrettsfag må du ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

Toppidrett
"Faget toppidrett skal gi konkurranseorientert ungdom muligheter til å kombinere idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med videregående utdanning. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det." (sitat fra læreplanen)

Breddeidrett
"Mange unge ønsker å tøye egne grenser ved å delta i spennende og utfordrende idrettslig aktivitet. Faget breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i flere forskjellige idretter og aktiviteter. Opplæringen skal utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats." (sitat fra læreplanen)

Samarbeid med krets og klubber 

  • Skolen har jevnlig kontakt med Fotball- og Håndballkrets med tanke på å utvikle vårt faglige opplegg og tilrettelegging av hverdagen for den enkelte spiller.
  • Skolen ønsker å samarbeide nært med de aktuelle klubbtrenere for å legge forholdene best mulig til rette for den enkelte utøver.

Treningsanlegg

  •  Melhushallen m/styrkerom, spinningrom og uteareal
  • Gruva idrettsanlegg
  • Bankhallen nier kunstgress
  • Hallsletta

4-årig løp
Du kan velge å forlenge den normerte skolegangen med ett år. Forutsetningen er at du er på kretsnivå eller høyere.

Fag- og timefordeling

Fellesfag 1.år 2.år 3.år Totalt
Norsk 4 4 6 10
Religion og etikk 0 0 3 3
Engelsk 5 0 0 5
2. fremmedspråk 4 4 0 8
Matematikk 5 3 0 8
Naturfag 5 0 0 5
Historie 0 2 4 6
Geografi 0 2 0 2
Samfunnsfag 0 3 0 3
Sum fellesfag 23 18 13 54
Felles programfag        
Treningslære 2 3 5 10
Aktivitetslære 5 5 5 15
Idrett og samfunn 0 2 3 5
Treningsledelse 0 2 4 6
Valgfrie programfag* 5 5 5 15
Sum uketimer 35 35 35 105

* Valgfrie programfag kan velges fra:

  • Idrettsfag; Toppidrett eller breddeidrett
  • utdanningsprogram for studiespesialisering

Lenke til læreplaner for Idrettsfag.

 

Bilder fra en friluftstur i Hovinsmarka og på Iglfjellet:

 


Utskriftsvennlig versjon