Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Idrettsfag > Toppidrett Fotball

Toppidrett Fotball

Melhus VGS tilbyr VPF Toppidrett fotball. Majoriteten av elevene er bosatt i Melhus, men den geografiske spredningen er stor. Skolen forutsetter at utøverne er aktive fotballspillere.

Fotballspillerne trener ukentlig 5 timer i skoletiden, og hovedtema for undervisningen er spillerutvikling. Av undertema vektlegges pasning, mottak/medtak, skudd/avslutning, føring/dribling, vending, 1F og 2 mot 1. Mye av undervisningen er organisert i form av smålagsspill

Våre arenaer: Gruva (anlegget til Melhus IL), som består av en 11’er KG, en 7’er KG og en 5’er KG, Melhushallen (håndballbane), og Bankhallen som er en 9’er KG hall

Vi deltar årlig på to skoleturneringer: La Copa de Abra arrangert av Malvik VGS (7’er lag), og vår egen MelhusBanken SkoleCup - arrangert av idrettselever ved skolen (5’er lag)

Skolens fotballærere er Erlend Grønning, Mads Pettersen (TrondheimsØrn) og Jon Kåre Gylland Prestmo(Gimse)

 

      
      (Mette Forsbergh i godt driv under La Copa de Abra)

 

Lydfil:
http://www.youtube.com/watch?v=rgqcmG5qIBw

 

Kontakt oss 


Utskriftsvennlig versjon