Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Om Studiespesialisering

Om Studiespesialisering

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak til universitet og høgskoler. Etter tre år på dette utdanningsprogrammet, oppnår du generell studiekompetanse. Dette danner grunnlag for opptak til de fleste studier. Noen studier (feks sivilingeniør, lege, tannlege, veterinær og arkitekt) krever fordypning i spesielle fagområder - spesiell studiekompetanse. Hos oss kan du få både generell og spesiell studiekompetanse.

Skolen tilbyr en rekke programfag du kan velge mellom innenfor begge programområdene, realfag og språk- samfunnsfag og økonomi. I tillegg kan du allerede fra VG1 velge 5 timer fra Idrettsfag.


Er du samfunnsengasjert? Er du glad i språk? Skolen jobber mye med internasjonalisering, og har jevnlig utvekslingsbesøk med vår vennskapsskole Timbila i Kenya. Elever fra skolen deltar også på Det europeiske ungdomsparlamentet (EYP).

Fag- og timefordeling på studiespesialisering

Elever i Vg1 har totalt 30 uketimer med fag som likner på fagene i grunnskolen. Elevene må velge mellom teoretisk eller praktisk matematikk, og må også velge et 2. fremmedspråk.

Matematikk

Alle som følger studieforberedende utdanningsprogram skal ha minst 8 timer matematikk fordelt over Vg1 og Vg2 med henholdsvis 5 og 3 uketimer. Allerede fra starten av Vg1 må elevene velge mellom to ulike læreplaner med forskjellig lærestoff og med ulike lærebøker. Det er 1P (praktisk) og 1T (teoretisk). Teoretisk matematikk er faglig mer krevende enn praktisk matematikk, men er ofte et krav hvis du tenker å søke videre studier innen for eksempel realfag og medisin, eller innen naturvitenskapelige og teknologiske fag.

2. fremmedspråk

Alle elever i studieforberedende utdanningsprogram skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen avsatt til fellesfag. Elevene kan enten fortsette med det fremmedspråket de har hatt på ungdomstrinnet, eller begynne med et nytt språk. Om du ikke har hatt et 2. fremmedspråk (tysk/spansk/fransk) på ungdomsskolen, må du ha et 2. fremmedspråk i alle tre årene på videregående.

Vi tilbyr følgende fremmedspråk i Vg1 (med forbehold om igangsetting i forhold til søknad og kapasitet):

  • spansk nivå 1 og 2
  • tysk nivå 1 og 2
  • fransk nivå 1 og 2

Om fagvalg

På studiespesialisering skal elevene velge faglig fordypning gjennom å velge programfag. Programfagene er delt inn i to programområder:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi

Ett programfag har 5 undervisningstimer pr. uke. Elevene må velge minst 3 programfag både på vg2 og vg3 (se tabellen under).

Trinn

Fellesfag

Programfag

Vg2

15 timer1

15 timer

Vg3

15 timer2

15 timer

 

  1. Dersom en elev velger 5t matematikk programfag, faller 3-timerskurset matematikk 2P bort. Eleven må da velge ett ekstra programfag på minimum 3t (totalt 4 programfag) for å få nok timer.
  2. Dersom en elev ikke har hatt 3 år med samme fremmedspråk (fordypning engelsk regnes ikke) på ungdomsskolen, må eleven ha 5 timer fremmedspråk også på vg3. Eleven skal da bare velge 10 timer programfag på vg3 (to fag).

Programfag og krav

For å få godkjent vitnemål må eleven ha fordypning i minst 2 programfag innen valgt programområde. Det tredje (og eventuelt fjerde) programfaget kan velges fritt enten fra valgt programområde eller fra det andre programområdet. Det er også mulig å velge topp- eller breddeidrett fra utdanningsprogram for Idrettsfag som valgfritt programfag.

Godkjent fordypning

Vg2

Vg3

Matematikk R1

Matematikk R2

Matematikk S1

Matematikk S2

Biologi 1

Biologi 2*

Fysikk 1

Fysikk 2

Kjemi 1

Kjemi 2

Internasjonal engelsk

1) Samfunnsfaglig engelsk/

1) Engelskspråklig litteratur og kultur

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring og ledelse 2

Psykologi 1

Sosiologi og sosialantropologi

 

Økonomistyring

 

Toppidrett

Breddeidrett

Psykologi 2*

2) Sosialkunnskap*/

2) Politikk og menneskerettigheter*

Økonomi og ledelse

Fremmedspråk III fordypning

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag som står på samme linje gir godkjent fordypning. Fag som er merket med * er fag man kan velge på vg3 til tross for at man ikke har hatt faget på vg2.

Bare ett av fagene merket med 1) eller 2) vil settes i gang. Det er ikke sikkert at alle fag blir startet opp. Normalt kreves det at minst 10 elever ønsker et tilbud før det kan igangsettes.

Her kan du lese mer om innholdet i de ulike programfagene skolen tilbyr

 Enkelte studier krever spesielle fag/fagkombinasjoner:

Studie

Opptakskrav

Medisin, odontologi, ernæring og farmasi

R1 eller S1+S2 og Fysikk 1 og Kjemi (1+2)

Bioingeniørutdanning og Reseptarutdanning

R1 eller S1+S2 og Fysikk1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1

Tannteknikerutdanning

R1 eller S1+S2 eller  Fysikk1 eller Kjemi 1

Veterinærmedisin

R1 eller S1+S2 og Kjemi (1+2)

Informatikkutdanning

R1 eller S1+S2

Integrerte masterstudier i informatikk UiO, studieretningene nano- og mikroelektronikk, Avbilding, Robotikk, Simulering og visualisering

R1 + R2 og Fysikk1

Realfag, Natur- og miljøfag

R1 eller S1+S2 og R1+R2 eller Fysikk(1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi(1+2) eller Geofag (1+2) eller Informasjonsteknologi(1+2) eller Teknologi og Forskningslære(1+2)

Integrerte masterstudium i teknologiske fag

R1+R2 og Fysikk1

3-årig ingeniørutdanning

R1+R2 og Fysikk1

Arkitektutdanning ved NTNU

R1+R2 og Fysikk1

Arkitektutdanning ved Arkitektur og designhøgskolen Oslo og Bergen arkitektskole

Opptaksprøver

Integrert masterstudium i økonomisk/administrative fag og i samfunnsøkonomi

R1 eller S1+S2

NB! Fra studieåret 2018/2019 er det skjerpede opptakskrav til en del studier innenfor informatikk, realfag, og natur- og miljøfag. Det kan være greit å være klar over dette når man skal velge fag. Les mer om dette HER.

 

 


Utskriftsvennlig versjon