Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Teknikk og industriell prod... > VG1 Teknikk og industriell produksjon

VG1 Teknikk og industriell produksjon

Hvorfor velge TIP på Melhus vgs?Aktivitet i monteringslaben

 • Mye praktisk arbeid
 • Trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Kontakt med næringslivet
 • Ungdomsbedrift
 • Hospitering i bedrift
 • Teamarbeid
 • Montere og demontere maskindeler

                                      

                                                                    Aktivitet i monteringslaben

Ungdomsbedrift                                                        


Alle får muligheter til å være med på å starte og drive ungdomsbedrift. Elevene produserer et produkt som markedsføres og selges, forhåpentligvis med overskudd.

Hovedområder i programfaget teknikk og industriell produksjon

Produksjon og tekniske tjenester:

 • Produksjon av varer eller teknisk rettede tjenester
 • Planlegge arbeid, følge arbeidsbeskrivelser, bruke maskiner og verktøy
 • Overvåke og drifte prosesser
 • Lære om materialer
 • Helse, miljø og sikkerhet

                                                          

Dokumentasjonsarbeid:                                               

 • Arbeide etter tegninger, skjemaer, prosedyrer og standarder
 • Kvalitetssikring

Tekniske og industrielle arbeidsmiljø

 • Få kjennskap til yrker og arbeidsmiljøer

Prosjekt til fordypning:

 • Her er mye opp til dine ønsker
 • Du kan bruke tiden til det som er mest nyttig for ditt eget ønske om yrke og utdanning
 • Vi er den eneste skolen i fylket som har arbeidsmaskiner og anleggsmaskinreparatør
 • Vi er en av de få skolene i landet som har laboratoriefag

Dette er noen av de fagområdene du kan velge etter skoleåret på Vg1 Teknikk og industriell produksjon:

 • Vg2 Arbeidsmaskiner Prosjekt til fordypning
 • Vg2 Bilskade og lakk
 • Vg2 Brønnteknikk
 • Vg2 Industriell møbel- og treteknikk
 • Vg2 Industritekstil og design
 • Vg2 Kjemiprosess
 • Vg2 Kjøretøy
 • Vg2 Laboratoriefag 
 • Vg2 Mekanikk og verkstedteknikk
 • Vg2 Mekatronikk
 • Vg2 Skipsteknikk

 

Etter Vg2 har du nye valgmuligheter:
Det finnes til sammen 62 forskjellige fagbrev som starter med teknikk og industriell produksjon. Hvilke du fortsatt kan velge mellom avhenger av hvilket Vg2 du har gjennomført.

Det er mulig å gå Vg3 i skole på Melhus vgs (Anleggsmaskinreparatørfaget).
Det er mulig å ta allmennfaglig påbygning og få studiekompetanse.

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på bedrifter du kan komme i kontakt med ved bedriftsbesøk, utplassering eller som lærling hvis du velger teknikk og industriell produksjon:

Innenfor VG1TIP

 • AK Maskiner
 • CF Maskin 
 • MAN vare- og last
 • Delprodukt
 • Eik landbrukssenter
 • Felleskjøpet
 • Melhus Bil
 • Melhus Servicesenter(Esso)
 • Statens vegvesen
 • Ze-Sam Traktor og Maskin
 • Tiller Skade og lakk
 • Auotoproducts Nord
 • Jernia

       Og mange flere......                                    Renovering av ATV    

                                                                                        

Innenfor laboratoriefaget:                                      

 • Elkem Thamshavn
 • Felleskjøpet, Trondheim
 • Geolab NOR AS
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag, Institutt for kjemi og medisinsk teknikk
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag, Institutt for næringsmiddelfag
 • LabNett, Stjørdal
 • Norges geologiske undersøkelser, NGU
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
 • Fakultet for kjemi og biologi
 • Institutt for metallurgi
 • NorgesmøllenePraktisk arbeid
 • Norsk institutt for naturforskning, NINA
 • Papir- og fiberinstituttet, PFI
 • Peterson, Ranheim
 • Statens Vegvesen
 • STATOIL Forskningssenter
 • STATOIL Tjeldbergodden
 • Stiftelsen for industriell og teknisk forskning, SINTEF, Avdeling for bioteknologi
 • Trondheim biologiske stasjon
 • Veterinærinstituttet Trondheim

          

Lenke til læreplaner for Vg1 Teknologi og industriell produksjon.


Utskriftsvennlig versjon