Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Fagtilbud > Teknikk og industriell prod... > VG2 Arbeidsmaskiner

VG2 Arbeidsmaskiner

Programområdet for arbeidsmaskiner gir grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner som brukes i landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig teknologisk utvikling stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner og vedlikehold av utstyr og maskiner. Studieretningen skal fremme økt kvalitet i verkstedtjenestene og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner.

Opplæringa skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter, faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger. Opplæringa skal gi kunnskap og ferdigheter i konstruksjon, virkemåte og vedlikehold av det mest brukte utstyret og anleggsmaskinene. Videre skal opplæringa gi den enkelte kompetanse til å arbeide selvstendig etter lover, forskrifter og prosedyrer. Samarbeid og kommunikasjonsferdigheter skal stå sentralt i opplæringa.

I løpet av skoleåret er det mye praktisk arbeide i verkstedet, og elevene er utplassert i bedrift to sammenhengende uker både i høst- og vårterminen.

Etter VG2 arbeidsmaskiner kan elevene velge å gå to år som lærling i bedrift i landbruksmaskinmekanikerfaget, eller fortsette på VG3 arbeidsmaskiner og deretter ta ett års læretid i bedrift og så gå opp til fagprøve som anleggsmaskinmekaniker.

Vi har godt samarbeid med flere landbruks- og anleggsmaskinbedrifter der elevene blir utplasserte som ledd i faget prosjekt til fordypning. Der har de også gode muligheter til å få lærlingplass etter opplæringa på skolen.

Opplæringskontoret er en uvurderlig samarbedspartner i kontakten med yrkeslivet. De bidrar med hjelp og veiledning i forbindelse med utplassering og lærligtid.

 

 

 

 

 

Lenke til læreplan for programområdet for Arbeidsmaskiner.

 


Utskriftsvennlig versjon