Kreative Trøndelag
Melhus VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

Har du rett på skolebuss?

Se https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/   for å sjekke dette.

NB! Vedrørende drosjetransport ved skade: Etter at du har levert legeattest på kontoret, tar det gjerne 1-2 dager før drosjetransporten er i orden. 

 

SKOLESKYSS

1.         For elever i videregående skoler som har minst 6 km daglig skoleveg (regnet en veg) mellom bosted og skole, sørger fylkeskommunen for skyss. Skyssordningen gjelder for elever som er bosatt i Sør-Trøndelag og som omfattes av opplæringsloven.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss. De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom.

            Elevene skal benytte det samme busskortet i alle årene de har innvilget rett til skoleskyss.

2.         Elever med kortvarig funksjonshemming (beinbrudd o.l.), og som etter legeerklæring har behov for skyss, gis skyss eller skyssgodtgjøring uten hensyn til veilengde. Slik godtgjøring vil bli gitt når sykdomsperioden er mer enn en uke.

  • På legeattesten må det stå at eleven trenger drosje til og fra skolen, og tidsrommet attesten gjelder for.
  • Legeattesten skal leveres skolen og det er skolen som bestiller drosje.
  • Drosje kan ikke bestilles før legeattest er levert.

 

3.         Der hvor praksis/utplassering inngår som en del av undervisningsopplegget får elevene gratis skyss til utplasseringsstedet dersom avstanden mellom bopel og utplasseringssted er minst 6 km.

            Hvis eleven har praksis/utplassering på kveldstid (etter kl. 18.00) eller i helger, må billett betales og refusjonskrav sendes via skolen til AtB. Refusjonsskjema fås på skolen.

4.         Vi minner om at skyssbeviset er et verdipapir. Forfalskning og/eller salg av skyssbevis er strengt forbudt og kan medføre gebyr/politianmeldelse.

            Hvis eleven ikke har med seg skyssbeviset må vanlig billett betales.

            Hvis eleven mister/ødelegger busskortet må nytt kort bestilles gjennom skolen, og eleven vil bli belastet med et erstatningsgebyr på kr. 150,-.

            Eleven får et lånekort inntil nytt bevis er utstedt.

            Erstatningsgebyr betales ved utlevering av lånekort.

            Vær oppmerksom på at det kan bli konsekvenser ved å reise uten gyldig skyssbevis.


Utskriftsvennlig versjon