Kreative Trøndelag
Melhus VGS > For elever > Eksamensinformasjon

Eksamensinformasjon

Tidspunkt for melding om skriftlige trekkfag våren 2018

Tirsdag 15. mai kl. 09.00 i auditoriet

Onsdag 30. mai: Ekstra melding om trekkfag programfag for 3ID

Fredag 8. juni: Melding om muntlig og muntlig-praktisk eksamen vg3. Tirsdag 12. juni: muntlig/muntlig-praktisk eksamen vg3

Fredag 15. juni: Melding om muntlig og muntlig-praktisk eksamen vg1 og vg2. Tirsdag 19. juni: muntlig/muntlig-praktisk eksamen vg1 og vg2.

22. juni: siste skoledag

 

 


Detaljert plan over lesedager, forberedelsesdager og studiedager finner du HER.

 

Detaljert oversikt over vårens eksamensprogram og avslutning av skoleåret finner du HER.

Praktisk informasjon om bruk av PC til eksamen: Les HER

Regler angående gjennomføring av vårens eksamen finner du HER.

 

Fellessensur: tirsdag 19. og onsdag 20. juni

 


Mer eksamensinformasjon:

UDIRs eksamenssider.

Klage

http://eksamen.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter og på karakter i orden og i oppførsel. Du kan også klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Denne klageretten gjelder både vedtak begrunnet i manglende vurderingsgrunnlag og vedtak begrunnet i fraværsgrensen. Du kan ikke klage på halvårsvurdering med karakter (terminkarakter).

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.

Sentralt gitt skriftlig eksamen for elever på Vg3 har også mulighet for "hurtigklagebehandling" i noen fag på studieforberedende utdanningsprogram. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende

Da setter den enkelte skole egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.

Skjema for klage


Skjema for klage på karakter samt ytterligere informasjon om klageretten finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/klage-pa-karakter/


Tillatte nettbaserte hjelpemidler

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Noen av nettstedene laster inn seint fordi de forsøker å hente inn data fra andre nettsteder. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

 

 


Utskriftsvennlig versjon