Kreative Trøndelag
Melhus VGS > For elever > Eksamensinformasjon

Eksamensinformasjon

Plan for siste del av skoleåret - med oversikt over undervisning og lesedager - finner du HER

Tidspunkt for melding om skriftlige trekkfag våren 2017

Fredag 12. mai

Klasse

Tid

Sted

3ST / 3ID / 3PB

Kl. 09:00

Auditoriet

2ST / 2ID

Kl. 09:30

Auditoriet

1ST / 1ID

Kl. 09:50

På klasserom (senest kl. 09:50)

VG1 og VG2  YF

Kl. 10:00

På klasserom (senest kl. 10:00)

 

Mandag 29. mai

Klasse

Tid

Sted

3ID (Programfag/valgfritt prog.fag)

Kl. 09:00

På klasserom

 

Detaljert oversikt over vårens eksamensperiode finner du HER.

NB! Informasjon om pålogging og bruk av PC før og under eksamen finner du HER

Under finnes en noe grovere oversikt over datoer for skriftlig og muntlig eksamen.  Det er ikke lurt å planlegge utstrakt ferievirksomhet i denne perioden.

Merk at "langhelga" 25.-28. mai er belagt med en hel del eksamener!

EKSAMENSDAGER VÅREN 2017

Offentliggjøring av sentralt og lokalt gitte skriftlige trekkfag: Fredag 12. mai 2017 kl 09.00

Dato

Fag

Eksamen/forberedelse

Fredag 19.mai

Fransk I, Spansk I, Tysk I, Matematikk R1, Matematikk S1, Internasjonal engelsk Vg2, Engelsk litteratur Vg3

5t eksamen

Mandag 22. mai

Fransk II, Spansk II, Tysk II, Spansk I+II, Matematikk R2, Matematikk S2

5t eksamen

Tirsdag 23. mai

Norsk sidemål

5t eksamen

Tirsdag 23. mai

Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge

Forberedelsesdag

Onsdag 24. mai

Norsk hovedmål, Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge

5t eksamen

Fredag 26. mai

Matematikk 1P, Matematikk 1T, Biologi 2,

5t eksamen

Fredag 26.mai

Psykologi 2, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Engelsk Vg1 stuspes,

Forberedelsesdag

Fredag 26. mai

Engelsk Vg2 YF

Forberedelsesdag

Mandag 29. mai

Engelsk Vg2 YF

5t eksamen

Mandag 29. mai

Engelsk Vg1 stuspes, Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Psykologi 2, Kjemi 2, Tysk III, Spansk III

5t eksamen

Tirsdag 30. mai

Sosialkunnskap, Markedsføring og ledelse 2

Forberedelsesdag

Tirsdag 30. mai

Treningslære 1

5t eksamen

Onsdag 31. mai

Matematikk 2P, Fysikk 2, Sosialkunnskap

5t eksamen

Onsdag 31. mai

Matematikk 2P-Y

5t eksamen

Torsdag 1. juni

Økonomistyring, Økonomi og ledelse

Forberedelsesdag

Fredag 2. juni

Matematikk 1P-Y

4t eksamen

Fredag 2. juni

Økonomi og ledelse; Økonomistyring, Treningslære 2

5t eksamen

Fredag 2. juni

Norsk Vg2 YF

4t eksamen

Fredag 2. juni

3AM tverrfaglig skriftlig

5t eksamen

Fredag 2. juni

Offentliggjøring av trekk muntlig eksamen Vg3 ST/PB/ID – Klokka 09.00

Tirsdag 6. juni

Obligatorisk forberedelsesdag muntlig eksamen Vg3 ST/PB/ID

Onsdag 7. juni

Muntlig eksamen Vg3 ST/PB/ID

 

 

 

Mandag 12. juni

Offentliggjøring av trekk muntlig eksamen Vg1 ST/ID/YF, Vg2 ST/ID/YF

Tirsdag 13. juni

Obligatorisk forberedelsesdag muntlig eksamen Vg1 ST/ID/YF, Vg2 ST/ID/YF

Onsdag 14. juni

Muntlig eksamen Vg1 ST/ID/YF, Vg2 ST/ID/YF

Fellessensur: torsdag 15. og fredag 16. juni

NB! Fredag 26. mai er fridag for elevene etter skoleruta, og den ligger etter Kristi Himmelfartsdag. Merk at det er lagt både eksamensdager og forberedelsesdager til denne fredagen. De elevene som trekkes ut til eksamen i disse fagene MÅ altså møte til forberedelse og eksamen selv om dagen står som «fridag»

Oversikt over tverrfaglig eksamen på YF og muntlig-praktisk eksamen på ID: Se "Detaljert oversikt over vårens eksamensperiode" lenger oppe på siden.


Mer eksamensinformasjon:

UDIRs eksamenssider.

Angående elevers rett til vurdering, og anledningen til å klage på vurdering:

https://www.stfk.no/no/Tjenester/opplaring/Elev/

Underveis- og sluttvurdering

 https://www.stfk.no/no/Tjenester/opplaring/Elev/Underveis-og-sluttvurdering/

Klage på standpunktkarakter og eksamen

 https://www.stfk.no/no/Tjenester/opplaring/Elev/Klage-pa-standpunktkarakter-og-eksamen/


Følgende nettsteder er tillatt brukt under skriftlig eksamen i Sør-Trøndelag:

http://www.udir.no/
https://lovdata.no/
https://snl.no/
http://ordbok.uib.no/
https://www.ordnett.no/
http://baakoeh.oahpa.no/
http://kuvsje.oahpa.no/
http://ndla.no/
http://www.smartbok.no/
http://www.naturfag.no/
http://www.nupi.no/
http://www.lokus.no/
http://www.ungdata.no/
http://weitergehts.samlaget.no/
http://www.oecd.org/
https://www.cappelendamm.no/
http://www.gyldendal.no/
https://helsenorge.no/
http://www.hioa.no/
http://www.kragero.vgs.no/

http://lexin.udir.no/
http://www.bioteknologiradet.no/

https://www.viten.no/nob/                                                                                     
http://www.artsdatabanken.no/

http://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/tegnordbok.php

http://www.kildekompasset.no/

http://www.fornybar.no/

http://ankunft2-versjon2.cappelendamm.no/index.html

http://ankunft1-versjon2.cappelendamm.no/index.html

https://www.allkunne.no/

www.ndla.no

 

 


Utskriftsvennlig versjon