Kreative Trøndelag
Melhus VGS > For elever > Privatisteksamen

Privatisteksamen

Eksamener for privatister i Sør-Trøndelag arrangeres sentralt.

Oppmelding på www.privatistweb.no

Følgende frister gjelder for å melde seg til eksamen som privatist:

1. februar (for å kunne gå opp til eksamen i mai/juni samme år)

15. september (for å kunne gå opp til eksamen i november/desember samme år)

NB! Elever som overskrider fraværsgrensa på 10% i fag etter 1. termin:

Dersom du har fått IV til 1.termin som følge av at du har overskredet fraværsgrensa, eller har så høyt fravær at du står i fare for å få IV i 2. termin, må du melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene.

Dette gjelder kun om du har fått - eller står i fare for å få - IV i  avsluttende fag (- ikke fag som fortsetter; feks norsk i vg1 YF og ST, norsk i vg2 ST og historie i vg2).

Du må  selv sørge for å melde deg opp i de fagene det gjelder. Dette må du gjøre FØR 1. FEBRUAR! Du bruker da lenken over (privatistweb).

Om du ikke melder deg opp i disse fagene før 1. februar, får du ikke tatt eksamen før sommeren, men må vente til høsten (ny oppmeldingsfrist 15. september).

Selv om du overskrider fraværsgrensa på 10 % mister du ikke retten til vurdering. Alle elever har rett til vurdering, uavhengig av om de har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter. Det vil si at du har rett til å delta i opplæringen, og rett til å få underveisvurdering i fag.

Vi minner om at en elev som vil melde seg opp som privatist i faget samme år, ikke kan være elev i faget samtidig jf. forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd. Eleven vil imidlertid fortsatt kunne følge undervisningen i faget som for eksempel hospitant.

 


Utskriftsvennlig versjon