Kreative Trøndelag
Melhus VGS > For elever > Rutiner ved brannalarm

Rutiner ved brannalarm

Når brannalarmen går, forlater gruppen klasserommet samlet sammen med lærer.

Sekker står igjen i klasserommet. Vinduer og dører lukkes.

Elevene samles deretter klassevis på oppsamlingsplassen sør for skolen (bussrundkjøringa) og kontaktlærer foretar opptelling.

Dersom kontaktlærer ikke er til stede, skal tillitseleven sørge for å hente elevlista i midten av rundkjøringa (gul vest), ta fraværet og raskt melde tilbake om dette.

Det vil bli holdt brannøvelser både på skolen og i Melhushallen i løpet av skoleåret.

 

BRANNINSTRUKS

Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslokningsutstyr og manuelle brannmeldere.

 

Ved ethvert tilløp til brann skal du:

 

VARSLE

Dersom brannalarm ikke høres, utløs manuell brannmelder og ring brannvesen.

REDDE

 

Mennesker utsatt for brannfare.

(SLOKKE)

Hvis mulig, forsøk å slokke med nærmeste brannslukningsutstyr.

Hvis ikke: LUKK DØRER OG VINDUER!

RØMME

 

Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei og gå til samleplass.

HJELPE

 

Bistå ansvarlig personell.

Brann           110

Politi            112

Ambulanse 113 


Utskriftsvennlig versjon