Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Forsideelementer > Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres ved Melhus Videregående skole mellom uke 46 og uke 50

Les dette før du svarer


Hvorfor bør du svare på Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre. Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Vi viser også noen av svarene på nettsiden «Skoleporten».

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?
Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at
skolen kan bli bedre. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.
Vi tar godt vare på svarene dine. Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva du har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.


Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller gå inn på denne nettsiden:

 www.udir.no/undersokelser.


Utskriftsvennlig versjon