Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Forsideelementer > Jenter velger utradisjonelt

Jenter velger utradisjonelt

 

Melhus videregående skole har satt i gang et prosjekt for jenter som velger utradisjonelle fag som Bygg- og anleggsteknikk (BA), teknikk og industriell produksjon (TIP) og elektrofag (EL). Gjennom dette prosjektet gir vi dem et eget jentenettverk på skolen.

Vi startet forrige skoleår, og da inviterte vi jentene til samling flere ganger der de fikk legge fram hva som kan gjøres for å bedre hverdagen deres. De har jobbet konstruktivt og pekt på de utfordringene de opplever i hverdagen, og sier at de syns det er nyttig å kjenne andre jenter i samme situasjon på skolen. Som følge av jentenes innspill, har vi forsøkt å plassere flere jenter i samme klasse der det er mulig, så de slipper å være eneste jente blant en gjeng med gutter. Uka før skolestart inviterte vi alle jentene som startet på BA, EL og TIP til et møte. Her møtte også flere av jentene som skal starte på vg2, og de fikk dermed noen kjente fjes å forholde seg til. Nå planlegger vi en ettermiddagsaktivitet, bare for å ha det hyggelig sammen, og et mer formelt møte der jentene enes om et prosjekt de har lyst til å jobbe med sammen dette skoleåret.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har også et par samlinger i året der alle som har valgt utradisjonelt, blir invitert. Til disse samlingene inviteres også aktuelle opplæringskontor og andre samarbeidsinstanser (for eksempel Kvinner i Utradisjonelle Yrker, Menn i helse og NTNU).


Utskriftsvennlig versjon