Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Forsideelementer > Ungdataundersøkelsen 2017

Ungdataundersøkelsen 2017

På oppdrag fra Melhus kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 9-14. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. I tillegg blir det spurt om foreldrenes utdanningsnivå. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn på www.svar-ungdata.com med et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkelt­spørsmål.

Les mer om undersøkelsen HER.


Utskriftsvennlig versjon