Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Tjenester > Elevhelsetjenesten > Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som tilbys elever som har avbrudt sin opplæring i videregående skole, eller for ungdommer som har takket nei til tilbud om opplæring.

Oppfølgingstjenesten formidler kontakt mot arbeidslivet via NAV.

Oppfølgingstjenesten tilbyr veiledningssamtaler og kontakt opp mot andre tjenester som f.eks PPT, pedagogisk psykologisk tjeneste.

Tone Lise Ludvigsen har ansvaret for oppfølgingstjenesten ved skolen.


Utskriftsvennlig versjon