Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Tjenester > Elevhelsetjenesten > PPT (Ped Psyk- tjeneste)

PPT (Ped Psyk- tjeneste)

Ann Elisabeth Skjønberg og Anne-Marit Stokke er PP-tjenestens representanter ved Melhus vgs. PP-tjenesten skal bidra til at elever med særlige behov får tilfredsstillende lærings-og utviklingsmuligheter. PPT sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering vdr. spesialundervisning der Opplæringsloven krever det. PPT samarbeider tett med ungdomsskolen om elever som skal ha spesialundervisning i videregående skole ( 1. februar-søkere ).

PPT kan gi råd og veiledning til elever når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter.

Rådgiverne og helsesøster formidler kontakt til fagpersonell i PP-tjenesten (psykolog/sosionom/spesialpedagog).

Melhus kommunes psykolog ved mental helse heter Ine Mari Aasen. Hennes telefonnummer er 72858218/97463593.

Hvis noen trenger å nå henne på e-post så er adressen .


Utskriftsvennlig versjon