Kreative Trøndelag
Melhus VGS > Tjenester > Skolebiblioteket > Lærebokutlån

Lærebokutlån

Skolens elever får låne lærebøker mot underskrevet kontrakt. Elever over 18 år signerer kontrakten selv. Elever under 18 år trenger signatur fra foresatte.

Utlevering av lærebøker skjer klassevis etter oppsatt plan i løpet av første skoleuke. Dersom elevskapfordelingen ikke er klar når du får bøkene, eller du ikke har lås til skapet, er det lurt at du tar med noe du kan bære bøkene i. 

Gjeldende lærebokkontrakt finnes her


Utskriftsvennlig versjon